Altolamprologus sp. 'compressiceps shell' Cape Kachese.jpg Asprotilapia leptura 'Cape Kachese'.jpg Chalinochromis brichardi 'Cape Kachese'.jpg Cunningtonia longiventralis 'Cape Kachese'.jpg Cyathopharynx sp. 'neon streak' Cape Kachese.jpg
Previous pageNext pageChalinochromis brichardi 'Cape Kachese'
Fotografija:

© by Ad Konings

Skupina/Rod: Lamprologini/Chalinochromis
Biotop: Naseljuje skalna in vmesna okolja. Večino jih najdemo na globinah od 5 do 15 m.
Običajna odrasla velikost: V jezeru zrastejo do velikosti 13 cm, v akvariju pa lahko dosežejo celo velikost do 16 cm in so tako eni izmed največjih ostrižnikov v tako imenovani skupini Julidochromis-Chalinochromis.
Razlika med spoloma: V nasprotju z večjimi Julidochromisi (regani-marlieri skupina) so samci pri tej vrsti vedno večji od samic.
Priporočljiva velikost akvarija: 150 L (za par).
Ureditev akvarija: Glede na to, da zrastejo precej veliki in so podobno kot Julidochromisi zelo agresivni znotraj svoje vrste, je za večje število oz. skupinski Tanganyika akvarij potreben precej velik akvarij (500 L ali več). Ko se izoblikuje par pa lahko le tega imamo v precej manjšem akvariju (velikosti nekje 150 L). Če akvarij ni dovolj velik in par ni izoblikovan lahko večji kaj hitro pobijejo manjše predstavnike te vrste. Torej je najboljše, da v začetku naselimo večjo skupino mlajših ostrižnikov te vrste in ko se enkrat izoblikujejo pari le te ločimo.
V akvariju zagotovimo čim več kamnov, ki jih zložimo tako, da ustvarimo čim več prehodov in skrivališč.
Hrana: Kakor vsi ostrižniki iz skupine Julidochromis-Chalinochromis se tudi ta vrsta prehranjuje z spužvami in nevretenčaji, ki jih najde v bioprerastu (aufwuchs), ki prekriva kamne. Podobno kot Julidochromisi z značilnimi usti drobi spužve in nevretenčarje, ki jh tam najde. Spužve sicer niso prav pogoste, ampak ker se z njimi poleg Julidochromisov hrani le malo vrst, so Chalinochromisi in Julidochromisi našli svojo nišo v skoraj vsakem skalnem okolju okrog jezera. Niso pa C. brichardi specializirani za spužve tako kot Julidochromisi, saj se poleg tega hranijo še z nevretenčarji in celo algami.
V akvariju sprejme večinoma vso hrano, zagotovimo pa mu tudi razno živo in zmrznjeno hrano (krill, mysis,...).
Razmnoževanje: Chalinochromis brichardi oblikuje pare, kateri nato branijo kar precej veliko število mladic (preko 150 posameznikov). Razmnožuje se znotraj jam. Ko mladice zrastejo okrog 1 cm jih starša odpeljeta izven jame na prosto (razlika od Julidochromisov, kjer mladice ostanejo v jami). Ob rojstvu kažejo mladice podobno obnašanje kot manjši Julidochromisi (se zadržujejo in plazijo po kamnih), kasneje pa se združijo v "oblak", kakor je to običajno pri večjih Lamprologinih. To je verjetno povezano z večjo velikostjo odraslih ostrižnikov, ki zaradi svoje velikosti lažje obranijo svoje potomce. Mladice se izven jame hranijo s planktonom, starša jih pa še nekaj časa varujeta, nato pa zapustita (zopet razlika z Julidochromisi, ki mladice prejšnje drstitve tolerirajo tudi, ko imata že nove). V nasprotju z večjimi Julidochromis regani oz. J. marlieri, pri katerih so samice večje, pa je pri C. brichardi samec vedno večji. Pri tej vrsti je na videz tudi precej težje prepoznati razliko, kot pri Julidochromisih. Je pa enostavno prepoznati samico, ko se par enkrat zdrsti, saj samica vedno ostane v bližini jajčec.
Agresivnost: Znotraj vrste so zelo agresivni. V času drstenja pa postanejo agresivni tudi do ostalih vrst v akvariju.
Komentar: Tanzanijska oblika te vrste imenovana 'ndobhoi' se pogosto smatra kot samostojna vrsta Chalinochromis sp. 'ndobhoi'. Razlika med tema oblikama je samo v tem, da imajo mlajši 'ndobhoi' vzdolž telesa dve horizontali liniji, ki se pri odraslih 'ndobhoi' spremenita v prekinjene črtkane črte, medtem ko ostali C. brichardi nimajo nobenih črt po telesu. Drugače pa 'ndobhoi' naseljuje ista področja kot C. brichardi in tudi obnašanje je isto. Ad Konings je mnenja, da majhna razlika v obarvanosti tako naj ne bi bil zadosten razlog, da se ju obravnava kot dve ločeni vrsti ampak naj bi bila 'ndobhoi' le podvrsta vrste C. brichardi oz. le ena izmed geografskih variant te vrste.
Tanzanijska oblika te vrste 'ndobhoi' naseljuje območja med 'Magambo' in 'Miyako Point'Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.