Julidochromis cf. marlieri 'Singa Island'.jpg Neolamprologus brichardi 'Singa Island'.jpg Neolamprologus cf. modestus 'Singa Island'.jpg
Previous pageNeolamprologus cf. modestus 'Singa Island'
Fotografija:

© by African Diving Ltd

Skupina/Rod: Lamprologini/Neolamprologus
Biotop: Skalno in vmesno okolje.
Običajna odrasla velikost: Zrastejo do velikosti okrog 12 cm.
Razlika med spoloma: Razlike med spoloma ni, le da so samci večji od samic in imajo izrazitejšo grbo na glavi.
Priporočljiva velikost akvarija: 200 L (za formiran par)
Ureditev akvarija: V akvariju naj bodo posamezne večje gmote kamnov, na dnu pa droben pesek.
V primerjavi s podobno a elegantnejšo vrsto N. christyi, je N. modestus ponavadi veliko mirnejša vrsta, čeprav zelo zavzeto brani svoj teritorij (predvsem kadar čuva jajčeca in mladice). Akvarij naj bo velikosti vsaj 200 L v primeru formiranega para, v primeru skupinskega akvarija pa naj bo ta še večji.
Hrana: Mesojed. V glavnem se prehranjuje z raznimi nevretenčarji, občasno pa tudi z manjšimi polži.
Razmnoževanje: Razmožuje se skozi celo leto. Značilna je visoka stopnja reprodukcije s številom jajčec med 200 in 500. Ad Konings (2015) navaja, da samec te vrste ponavadi živi v haremu z 2 do 5-timi samicami. V akvariju pa ta vrsta ponavadi tvori pare, pri čemer je samec razmeroma toleranten do samice.
Agresivnost: V primerjavi z vrsto N. christyi je to precej mirnejša vrsta, a vseeno zelo zavzeto brani svoj teritorij.
Komentar: N. modestus je zelo podobna vrsti N. petricola. Nekateri avtorji so celo mnenja, da gre za eno in isto vrsto. Tako Ad Konings v svoji zadnji knjigi (2015) vrsto N. petricola smatra za sinonim vrste N. modestus. Dokler to ne bo potrjeno, pa je prav, da ti dve vrsti smatramo za dve veljavni vrsti. Razlike med tema vrstama so minimalne. N. petricola se od N. modestus loči po višjem telesu, odrasli samci pa imajo izrazitejšo grbo na glavi od N. modestus, ki imajo torej nižje telo od vrste N. petricola. Obe vrsti sta krem bež obarvani, odvisno od okolja pa se lahko obarvati tudi zelo temno rjavo.
Obe vrsti tudi precej spominjata na vrsto N. mondabu. Vrsta N. modestus je bila nekaj časa celo smatrana celo za sinonim vrste N. mondabu in bila zaradi tega tudi velikokrat napačno identificirana kot N. mondabu. Se pa tako N. modestus kot N. petricola jasno ločita od N. mondabu po tem, da ima obe ti vrsti zaokroženo repno plavut, medtem ko je pri vrsti N. mondabu ta vedno špičasta in ravna oz. ima obliko polmeseca, ta oblika polmeseca pa ni tako izrazita kot pri vrstah N. christyi in N. sp. 'eseki'.
Glede distribucije te vrste je kar nekaj nejasnosti. Točna lokacija, kje se končna distribucija vrste N. petricola in začne distribucija vrste N. modestus namreč ni znana. Po Ad Koningsu (1998) naj bi južno od Moliro v Congu bila prisotna vrsta N. modestus. V svoji zadnji knjigi (2015) kjer pa vrsti N. modestus in N. petricola smatra za sinonima pa dodaja, da doslej ni mogel najti meje med tema dvema vrsta. Ampak glede na to, da so v 1990-tih letih African Diving iz lokacije Moliro v Congu izvažali vrsto N. petricola je po njihovem meja med distribucijo teh vrst nekje v zahodni Zambiji. Vrsto N. modestus tako lahko najdemo vse od severozahoda Zambije pa nato ob celotni obali Zambije vse do lokacije Bulu Point v Tanzaniji (Ad Konings 2015). Ad Konings v tej zadnji knjigi (2015) še dodaja, da pa v tem območju distribucije, vrsta N. modestus ni prisotna okrog arhipelaga Kipili.

Neolamprologus cf. modestus 'Singa Island'
Fotografija: © by African Diving Ltd
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.