Eretmodus marksmithi 'Katoba Rock'.jpg Tanganicodus sp. 'irsacae udachi' Udachi, Katoba Rock.jpg Xenotilapia singularis 'Katoba Rock'.jpg
Previous pageXenotilapia singularis 'Katoba Rock'
Fotografija:

© by African Diving Ltd

Skupina/Rod: Ectodini/Xenotilapia
Biotop: Živijo v plitvem peščenem okolju. Intenzivne barve samca so verjetno prilagoditev na življenje v zelo plitvih vodah, saj valovanje vode v teh plitvih vodah dviguje pesek in tako samice lažje najdejo samca, ki se je pripravljen drstiti.
Običajna odrasla velikost: Največja velikost samcev je okoli 14 cm, samice so kak cm ali dva manjše. Mladice v prvem letu zrastejo do velikosti od 7 do 8 cm in takrat nekje postanejo ti ostrižniki spolno zreli.
Razlika med spoloma: Kot je značilno za poligamne vrste se tudi pri tej vrsti samci opazno razlikujejo od samic. Samci zrastejo večji in so intenzivnih barv, medtem ko so samice srebrne barve.
Priporočljiva velikost akvarija: 400 L
Ureditev akvarija: V akvariju zna biti dominanten samec precej agresiven in teritorialen in pogosto poiskušajo braniti zelo velik teritorij, kar lahko nemalokrat pomeni cel akvarij. Zato je priporočljiva naselitev v haremu, ki se sestoji iz enega samca in nekaj samic. Lahko se doda tudi nedominanten samec, ki bo povzročil da se dominanten prikaže v svojih najlepših barvah.
Na dolgi rok je priporočljiv akvarij dolžine vsaj 150 cm. Dno akvarija naj prekriva fin pesek, na katerega pa položimo nekaj ne preostrih kamnov, ki pomenijo mejo med teritoriji.
Pomembna je tudi dobra kvaliteta vode, ki jo zagotovimo z zmogljivo filtracijo in rednimi menjavami vode.
Hranimo jih z razno zmrznjeno hrano (artemija, cyclops, bele in črne ličinke komarjev,...) in z visoko kvalitetno kupljeno hrano.
Hrana: Mesojed. Analiz prebavil pri tej vrsti še ni bilo, ampak se verjetno prehranjuje identično kot tej vrsti zelo podobna vrsta X. ochrogenys. Torej z ličinkami tržač, črvički in majhnimi rakci. Hrani se značilno za Xenotilapije s precejanjem peska.
Razmnoževanje: Ustonoša. Mladice nosi samo samica, torej gre za materinsko ustonošo. Samec s pomočjo peska zgradi drstišče. V nasprotju z Xenotilapia ochrogenys, ki jo najdemo vedno v večjih skupinah sestavljeno iz samcev in samic (do 30 primerkov), se ta vrsta zadržuje v veliko manjših skupinah, ki jih vodi dominantni samec. Torej gre za haremski način razmnoževanja. Samica nosi mladice nekje tri tedne, preden jih izpusti. Število mladic je ponavadi okoli 40.
Agresivnost: Dominantni samci znajo biti v akvariju zelo agresivni in teritorialni.
Komentar: Tale vrsta je bila prej poznana kot neopisana vrsta pod imenom X. sp. "ochrogenys ndole", leta 2007 pa je bila opisana in dobila ime Xenotilapia singularis.
X. singularis je morfološko zelo podobna vrsti X. ochrogenys. Samci teh dveh vrst se očitno razlikujejo predvsem po tem, da imajo pri vrsti X. singularis samci po telesu 3 do 5 črnih pik, samci vrste X. ochrogenys pa teh pik nimajo.
X. ochrogenys naseljuje severni dve tretjini jezera. In sicer jo najdemo na Tanzanijski obali do lokacije Kalya (na tej lokaciji sta prisotni obe vrsti). Na obali Conga pa jo najdemo do lokacije Kalubamba. X. singularis pa naseljuje južni del jezera in sicer jo najdemo na Tanzanijski obali južneje od mesta Kalya, na obali Conga pa južno od mesta M'toto. Obe vrsti najdemo torej skupaj na lokaciji Kalya v Tanzaniji in pa na območju med lokacijama Moba in Kalubamba ob obali Conga.

Xenotilapia singularis 'Katoba Rock'
Fotografija: © by African Diving Ltd
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.