Petrochromis macrognathus 'Kantalamba'.jpg Petrochromis polyodon 'Kantalamba'.jpg Petrochromis sp. 'red mpimbwe' Kantalamba.jpg Tropheus moorii 'Kantalamba'.jpg Xenotilapia flavipinnis 'Kantalamba'.jpg
Previous pageNext pagePetrochromis sp. 'red mpimbwe' Kantalamba<br><font color=gray>Petrochromis sp. 'kipili brown' Kantalamba<br>Petrochromis Flametail</font>
Fotografija:

© by Enzo Marino

Skupina/Rod: Tropheini/Petrochromis
Biotop: Naseljujejo skalno okolje in najverjetneje tudi vmesno okolje. Najdemo jih le na večjih globinah. Teritorialne samce na globinah večjih od 20 m, kjer svoj teritorij le šibko branijo. Samice pa najdemo tudi na malo manjših globinah (med 10 in 15 m) in nimajo svojega teritorija.
Običajna odrasla velikost: Samci zrastejo vsaj do velikosti 18 cm in so občutno večji od samic.
Priporočljiva velikost akvarija: Priporočljiv je akvarij velikosti vsaj 500L.
Ureditev akvarija: V akvariju naj bo čim več kamnov, ki jih namestimo tako, da ustvarimo posamezna ločena območja z večjimi skupinami kamnov. Med posameznimi gmotami kamnov, pa naj bo kljub temu precej prostora za plavanje. Na dno akvarija damo pesek.
Petrochromisi so izredno agresivni predvsem znotraj svoje vrste, za druge vrste pa se v glavnem ne zmenijo. Zaradi njihove velike znotraj vrstne agresije je zelo pomembno v kakem številu jih naselimo. Posamezne vrste naj bo vsaj 12 do 15, v skupini pa je lahko tudi več samcev. Tako agresija ne bo usmerjena samo proti samicam, ampak večinoma proti ostalim samcem. Manjše skupine enega samca in nekaj samic niso priporočljive, saj bo dominanten samec hitro izčrpal samice, ki zaradi tega poginejo.
Ustrezni sostanovalci so predvsem ostali Petrochromisi. Tropheusi kljub istemu načinu prehranjevanja za družbo Petrochromisom niso najprimernejši, saj so Petrochromisi znani po izjemnem apetitu in bi Tropheusi skupaj z Petrochromisi lahko zaužili preveč hrane, kar bi pri Tropheusih hitro povzročilo naihnjenost (bloat). Petrochromisi pa so kljub izredno dolgo prebavnemu traktu precej odpornejši na napihnjenost kot Tropheusi.
Glede na to, da je količina hrane, ki jo zaužijejo Petrochromisi precejšnja, je posledično tudi precej odpadkov, zaradi česar je zelo pomembno, da zagotovimo v akvariju s Petrochromisi zelo dobro filtracijo.
Hrana: Rastlinojed. Petrochromisi so znani po izjemnen apetitu. V naravi se hranijo v glavnem z algami, ki jih strgajo s kamnov. V akvariju pa jim zagotovimo predvsem hrano z veliko vsebnostjo spiruline (lističe, pelete,...).
Razmnoževanje: So tipične ustonoše. Samec zvabi samico na svoj teritorij, kjer samica začne odlagati jajčeca, ki jih takoj zatem pobira v usta. Ko ima v ustih vsa jajčeca, poizkuša pobrati še lažne ikre na podrepni plavuti samca, pri tem pa samec spusti spermo, ki jo samica sprejme v usta. Do oploditve torej pride znotraj ust samice. Mladic ni veliko, v naravi ponavadi le okoli 15, v akvariju pa ponavadi okoli 30. Nekje po 30 dneh samica izpusti mladice, ki so že precej velike in so sposobne same preživeti. Zanimivo je, da se samica ves čas, ko nosi mladice, normalno prehranjuje, kar pri večini ostalih ustonošah ni običajno.
Agresivnost: Petrochromisi so izjemno agresivni ostrižniki predvsem znotraj svoje vrste (samci in samice). Zato jih je priporočljivo naseliti v večjih skupinah, da se agresija porazdeli. Do drugih vrst v akvariju svoje agresije ne izkazujejo tako zelo, branijo pa samci svoje teritorije. Za razliko od ostalih Petrochromisov pa so Petrochromisi skupine "Petrochromis horii species group" precej manj agresivni, kar je verjetno tudi posledica, da živijo na večjih globinah, kamor so bili potisnjeni s strani agresivnejših Petrochromisov, ki živijo na manjših globinah.
Komentar: P. sp. 'Red Mpimbwe' spadajo v tako imenovano skupino "Petrochromis horii species group" oz. Ad Konings jih imenuje tudi Petrochromisi globine ("Petrochromis of the deep"). V to skupino po Ad Koningsu spadajo vsaj tri oz. mogoče celo štiri različne vrste. Glede na to, da Petrochromisi te skupine naseljujejo globine večje od 20 m (teritorialni samci) je o vseh teh vrstah še precej neznanega in posledično tudi različnih mnenj s strani posameznih avtorjev. Petrochromise te skupine najdemo v celotnem južnem delu jezera Tanganyika. In sicer jih najdemo ob osrednji Tanzanijski obali v nacionalnem parku Mahale in nato vzdolž celotne južne Tanzanijske obale, v Zambiji in nato ob južni obali Conga vse do lokacje Cape Tembwe (po African Divings Ltd). Točne meje distribucije med posamezni vrstami skupine P. horii pa v glavnem še niso določene (razlog je globina na kateri živijo in posledično slaba raziskanost teh vrst). V to skupino Petrochromisov spadajo naslednje vrste:
1. Petrochromis sp. 'Red' - naseljujejo centralno Tanzanijsko obalo in jih najdemo vzdolž nacionalnega parka Mahale (med lokacijama Luagala Point in Sibwesa).
2. Petrochromis sp . 'Red Mpimbwe' - takole tole vrsto imenujejo pri African Diving Ltd. Ad Konings pa te Petrochromise imenuje P. sp. 'Kipili Brown', P. Tawil pa samo P. sp. 'Brown'. Torej tri različna imena za eno in isto vrsto. Najdemo jih od Cape Mpimbwe pa do lokacije Kambwimba, ki je malenkost severneje od reke Kalambo (po African Diving Ltd). Petrochromisi, ki jih najdemo okrog lokacije Kambwimba in Kasanga so v akvaristiki bolje poznani pod imenom Petrochromis Flametail. Tako African Diving Ltd, kakor tudi Ad Konings pa so mnenja, da je "Flametail" enaka vrsta kot P. sp. 'Red Mpimbwe' oz. po Ad Koningsu, ki uporablja za to vrsto drugo ime - P. sp. 'Kipili Brown'. P. Tawil je po drugi strani mnenja, da je Flametail bližje naslednji edini opisani vrsti iz te skupine P. horii, kot pa vrsti P. sp. 'Red Mpimbwe'. O tem P. Tawil piše tudi v obsežnem prispevku "The deep-water Petrochromis" v 20. izdaji revije Tanganika Magazyn.
3. Petrochromis horii - je edina opisana vrsta iz te skupine, o kateri pa je pravzaprav še najmanj znanega. Razen fotografij Adriana Indermaur‎ iz lokacij Kapwensolo in Kalambo Lodge, drugih fotografij z izjemo tistih na podlagi katerih je bila opisana vrsta ni. Je pa bila vrsta opisana na podlagi primerkov, ki so bili ujeti na lokaciji Kasenga v Zambiji, v kateri pa je bil največji primerek samica z velikostjo 14 cm. Takahashi in Koblmüller (2014) sta zato predvidevala, da bi pri tej vrsti lahko šlo celo za primer, kjer so samice večje od samcev, ampak P. Tawilu se to zdi skrajno neverjetno in je mnenja, da so tudi pri tej vrsti samci občutno večji od samic (a fotografij, ki bi to dokazovale, zaenkrat ni). Točne meje distribucije te vrste niso znane, razen zgoraj omenjenih lokacij, ki so vse v skrajnem jugo-vzhodnem delu Tanganyike v Zambiji, podatkov o prisotnosti te vrste na drugih lokacijah ni.
4. Petrochromis sp. 'Gold' - tole vrsto Ad Konings sicer v svoji knjigi Tanganyika Cichlids in their Natural Habitat 3rd edition uvršča med P. horii, a tudi sam dodaja, da bi nadaljnja raziskovanja lahko dokazala, da gre za dve različni vrsti. Po Ad Koningsu (1998) najdemo to vrsto od lokacije Katete v Zambiji pa do lokacije M'toto v državi Congo. African Diving Ltd pa poročajo, da jo najdemo celo do lokacije Cape Tembwe. Ta vrsta je dobila ime po živo rumeni barvi, a so take barve le na pol odrasli ostrižniki, medtem ko so odrasli samci te vrste ne tako atraktivne sive barve z vertikalnimi progami.

Vsem tem štirim vrstam je torej skupno, da živijo na večjih globinah in pa še ena lastnost, ki pa je pri Tropheinih zelo redka, in sicer je to odsotnost lažnih iker na podrepni plavuti.

Petrochromis sp. 'red mpimbwe' Kantalamba (Flametail)
Fotografija: © by Enzo Marino


Petrochromis sp. 'red mpimbwe' Kantalamba (Flametail)
Fotografija: © by Enzo Marino


Petrochromis sp. 'red mpimbwe' Kantalamba (Flametail)
Fotografija: © by Enzo Marino
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.