Cyphotilapia gibberosa 'Kalugunga'.jpg Neolamprologus longior 'Kalugunga'.jpg Neolamprologus sp. 'princess kekese' Kalugunga.jpg Ophthalmotilapia sp. 'whitecap' Kalugunga.jpg Paracyprichromis brieni 'Kalugunga'.jpg
Previous pageNext pageNeolamprologus sp. 'princess kekese' Kalugunga<br><font color=gray>Neolamprologus sp. 'marunguensis tanzania' Kalugunga</font>
Fotografija:

© by Mattia Matarrese

Skupina/Rod: Lamprologini/Neolamprologus
Biotop: Naseljujejo skalno okolje kot ostale Princese, kjer se podobno kot vrsti N. brichardi in N. pulcher združujejo v velike skupine.
Običajna odrasla velikost: Podatka o tem nisem našel, verjetno pa zrastejo nekje podobno kot vrsta N. gracilis in po podatkih African Diving Ltd nekje 2 cm manj kot N. sp. 'Princess Lyamembe'.
Razlika med spoloma: Samci in samice so na izgled zelo podobni, so pa samci malenkost večji.
Priporočljiva velikost akvarija: 150 L (v primeru, da je v akvariju samo kolonija te vrste)
Ureditev akvarija: Obnašanje v akvariju je zelo podobno kot pri vrstah N. brichardi in N. pulcher, so pa v primerjavi z omenjenimi vrstami manjši. Torej tudi ta vrsta zelo hitro ustvari kolonijo in naseli celotni akvarij. Zaradi tega lahko hitro zmanjka prostora za ostale ostrižnike oz. prihaja do agresije pri borbi za teritorije. Iz tega razloga jih je priporočljivo naseliti v samostojni akvarij. V kolikor jih imamo vseeno v skupinskem akvariju pa naj bo ta velikosti vsaj 300 L.
V akvariju naj bo čim več kamnov, ki so nameščeni tako, da ustvarimo čim več prehodov in jam. Zelo priporočljivo je, če so v ozadju akvarija kamni nameščeni čim višje.
Hrana: Mesojed. V glavnem se prehranjuje z manjšimi nevretenčarji (insekti, cyclopsi,...). V akvariju jim poleg kvalitetne komercialne hrane ponudimo razno živo in zmrznjeno hrano.
Razmnoževanje: Živijo v kolonijah, ki so podobno kot pri vrstah N. brichardi in N. pulcher precej velike. Število mladic je ponavadi pri tej vrsti okrog 30.
Agresivnost: Agresivnost je verjetno podobna kot pri vrsti N. gracilis.
Komentar: Konec 90-tih in v začetku tega tisočletja so African Diving Ltd tole vrsto izvažali pod imenom N. sp. 'Crassus Kekese' (ime je bilo posledica podobnosti z vrsto N. crassus iz nasprotne obale Conga). V preteklosti je bila ta vrsta kar nekajkrat napačno identificirana in sicer sta jo tudi brata Karlsson (1998) najprej identificirala kot N. gracilis, Ad Konings jo je leta 1992 isto identificiral kot N. gracilis, kasneje leta 1998 kot N. marunguensis, v zadnji knjigi svoji knjigi (2015) pa jo smatra za sinonim vrste N. pulcher.
Vrsta N. sp. 'Princess Kekese' naseljuje območje med lokacijama Ikola in Isonga. Na tem območju od Princes najdemo le še vrsto N. savoryi. Malenkost naprej proti severu pa najdemo severno od lokacije Sibwesa še eno zelo podobno vrsto in sicer N. sp. 'Princess Lyamembe', ki si deli habitat z še dvema Princesama, in sicer z vrsto trenutno identificirano kot N. gracilis in N. savoryi. Na območju, kjer najdemo te vrste, torej od lokacije Ikola pa do reke Lubulungu ni vrst N. brichardi in N. pulcher.
N. sp. 'Princess Kekese' se od vrste N. sp. 'Princess Lyamembe' razlikuje po tem, da je približno za dva centimetra manjša, je rumenkasto bež obarvana in ima bolj globoko telo. N. sp. 'Princess Lyamembe' je nasprotno bolj sivo bež barve in je bolj elegantna. Za N. sp. 'Princess Kekese' je značilen tudi rumenkast rob na hrbtni plavuti. Pri obeh vrstah pa so na repni, podrepni in hrbni plavuti prisotne bele pike.
Brata Karlsson navajata tudi razliko v obarvanosti mladic in sicer so mladice vrste N. sp. 'Princess Kekese' precej bolj podobne tistim pri vrsti N. sp. 'Cygnus', torej svetlo oranžne, medtem ko so mladice pri vrsti N. sp. 'Princess Lyamembe' bolj sivkaste.
Več o teh dveh vrstah pa si lahko preberete na FB strani African Diving Ltd:
1. del
2. del
3. del

Neolamprologus sp. 'princess kekese' Kalugunga
Fotografija: © by Mattia Matarrese


Neolamprologus sp. 'princess kekese' Kalugunga
Fotografija: © by Mattia Matarrese
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.