Cyathopharynx sp. 'neon streak' Kalugunga.jpg Cyphotilapia gibberosa 'Kalugunga'.jpg Neolamprologus longior 'Kalugunga'.jpg Neolamprologus sp. 'princess kekese' Kalugunga.jpg Ophthalmotilapia sp. 'whitecap' Kalugunga.jpg
Previous pageNext pageNeolamprologus longior 'Kalugunga'
Fotografija:

© by Mattia Matarrese

Skupina/Rod: Lamprologini/Neolamprologus
Biotop: Skalno okolje bogato s sedimentom.
Običajna odrasla velikost: V jezeru zrastejo do velikosti 10 cm, v akvariju pa lahko še kak centimeter ali dva več.
Priporočljiva velikost akvarija: 200 L (za par)
Ureditev akvarija: Akvarij je potrebno urediti tako, da je čim več skrivališč (jam). Najbolje je, da imamo v akvariju samo par teh rib, ker so znotraj vrste precej agresivni. Priporočljivo je, da v začetku nabavimo več mladic te vrste in ko se formira par, preostale odstranimo. V dovolj velikem akvariju (priporočljivo 300 L ali več) jih lahko imamo skupaj z drugimi manjšimi in srednje velikimi predstavniki Tanganjika ostrižnikov, kot so npr. ostrižniki iz rodu Cyprichromis, Altolamprologus,...
Hrana: Mesojed. V glavnem se prehranjuje z rakci in ostalimi nevretenčarji, ki jih najde v bioprerastu ali pa v razpokah med skalami. V akvariju jim zagotovimo kvalitetno komercialno hrano, občasno pa ponudimo tudi razno živo in zmrznjeno hrano (mysis, krill,..).
Razmnoževanje: Za vrsto N. longior je značilno, da par ni tesno povezan, ko je drst končana se par ponavadi po preteku enega meseca razide. Samec se tako lahko v akvariju, če so na voljo, pari tudi z več samicami.
Drst poteka znotraj jame, ki si jo lasti samica, v katero nato zvabi samca. Na steno jame samica odloži jajčeca, ki jih nato oplodi samec. Jajčec je ponavadi med 50 in 100 (včasih lahko tudi več). Samica čuva jajčeca znotraj jame, medtem ko samec straži pred jamo, a ponavadi samico in mladice tudi hitro zapusti (v nekaj tednih).
Agresivnost: Znotraj vrste so precej agresivni, preostale vrste pa načeloma pustijo pri miru, se pa tudi tole pri določenih primerkih zna s starostjo spremeniti in postanejo tudi do drugih vrst precej agresivni.
Komentar: N. longior je podobno kot N. leleupi vrsta, ki izkazuje polikromatizem, saj so tudi znotraj iste populacije lahko posamezni primerki različno obarvani. Obarvanost pa se precej razlikuje tudi med različnimi populacijami in sicer najdemo tako rumene, sive pa do zelo temne, skoraj črne, populacije vrste N. longior. Najbolj popularni v akvaristiki so atraktivno rumeno oz. oranžno obarvani primerki.
Drugače pa je vsaj po imenu to v akvaristiki manj znana vrsta, a ne glede na to, kar zelo pogosta vrsta v naših akvarijih. Razlog je v tem, ker je večina populacij te vrste poimenovana v našem hobiju z imenom N. leleupi. "Krivec" za to pa je Ad Konings, ki je v nekem trenutku vrsto N. longior smatral za sinonim vrste N. leleupi in to drugo ime se je v akvaristiki tudi prijelo. Čeprav je Poll že leta 1986 opisal tole vrsto in je dobila status priznane vrste. V zadnji izdaji knjige "Tanganyika cichlids in their natural habitat 3rd edition" se sicer tudi Ad Konings malo popravlja in priznava, da gre vsaj za dve različni podvrsti. A "škoda" je bila že storjena.
Zanimivo je, da je večina vrst, ki so v akvaristiki prisotne pod imenom N. leleupi pravzaprav vrsta N. longior oz. hibrid med njima. V začetku 70-tih let se je namreč izvoz vrste N. leleupi skoraj povsem ustavil in se je v 80-tih letih na veliko začela izvažati vrsta N. longior, ki je še elegantnejša in malenkost lepše obarvana, kot vrsta N. leleupi. Ker pa se je tudi vrsta N. longior izvažala pod imenon leleupi, kateri je zelo podobna, je v hobiju z veliko verjetnostjo prišlo do križanja med tema vrstama in tako je "akvarijski" N. leleupi z veliko verjetno hibrid med tema dvema vrstama.
Vrsto N. longior najdemo na vzhodni Tanzanijski obali jezera Tanganyika, in sicer južno od reke Malagarasi pa vse do reke Ifume. Vrsta N. leleupi pa naseljuje obalo Conga in sicer jo najdemo severno od mesta Moba in pa vse do skrajnega severa jezera Tanganyika.
Glavna razlika med tema dvema vrstama je v obliki telesa. In sicer je vrsta N. longior elegantnejša, ima bolj iztegnjeno telo, medtem ko je telo vrste N. leleupi krajše in višje. V starosti lahko dobi N. leleupi tudi majhno grbo na glavi, ki pa se pri vrsti N. longior ne pojavi. Malenkostna razlika je še tudi v obarvanosti, a je ta v veliki meri odvisna tudi od prehrane.
Kje vse lahko najdemo v jezeru vrsto N. longior in ostale podobne vrste tej vrsti, pa je lepo prikazano tudi na spodnjih dveh mapah.

Neolamprologus longior 'Kalugunga'
Fotografija: © by Mattia Matarrese
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.