Neolamprologus brevis 'Kavala Island'.jpg Neolamprologus brichardi 'Bilila (Kavala) Island'.jpg Neolamprologus cf. petricola 'Congo North' Bilila Island.jpg Neolamprologus leleupi 'Bilila (Kavala) Island'.jpg Neolamprologus longicaudatus 'Kavala Island'.jpg
Previous pageNext pageNeolamprologus cf. petricola 'Congo North' Bilila (Kavala) Island
Fotografija:

© by Zoki Cichlids Nedara

Skupina/Rod: Lamprologini/Neolamprologus
Biotop: Skalno in vmesno okolje.
Običajna odrasla velikost: Zrastejo do velikosti okrog 12 cm.
Razlika med spoloma: Razlike med spoloma ni, le da so samci večji od samic in imajo izrazitejšo grbo na glavi.
Priporočljiva velikost akvarija: 200 L (za formiran par)
Ureditev akvarija: V akvariju naj bodo posamezne večje gmote kamnov, na dnu pa droben pesek.
V primerjavi s podobno a elegantnejšo vrsto N. christyi, je N. petricola ponavadi veliko mirnejša vrsta, čeprav zelo zavzeto brani svoj teritorij (predvsem kadar čuva jajčeca in mladice). Akvarij naj bo velikosti vsaj 200 L v primeru formiranega para, v primeru skupinskega akvarija pa naj bo ta še večji.
Hrana: Mesojed. V glavnem se prehranjuje z raznimi nevretenčarji, občasno pa tudi z manjšimi polži.
Razmnoževanje: Razmožuje se skozi celo leto. Značilna je visoka stopnja reprodukcije s številom jajčec med 200 in 500. Ad Konings (2015) navaja, da samec te vrste ponavadi živi v haremu z 2 do 5-timi samicami. V akvariju pa ta vrsta ponavadi tvori pare, pri čemer je samec razmeroma toleranten do samice.
Agresivnost: V primerjavi z vrsto N. christyi je to precej mirnejša vrsta, a vseeno zelo zavzeto brani svoj teritorij.
Komentar: N. petricola je zelo podobna vrsti N. modestus. Nekateri avtorji so celo mnenja, da gre za eno in isto vrsto. Tako Ad Konings v svoji zadnji knjigi (2015) to vrsto smatra za sinonim vrste N. modestus. Dokler to ne bo potrjeno, pa je prav, da ti dve vrsti smatramo za dve veljavni vrsti. Razlike med tema vrstama so minimalne. N. petricola se od N. modestus loči po višjem telesu, odrasli samci pa imajo izrazitejšo grbo na glavi od N. modestus, ki imajo torej nižje telo od vrste N. petricola. Obe vrsti sta krem bež obarvani, odvisno od okolja pa se lahko obarvati tudi zelo temno rjavo.
Obe vrsti tudi precej spominjata na vrsto N. mondabu. Vrsta N. modestus je bila nekaj časa celo smatrana za sinonim vrste N. mondabu in bila zaradi tega tudi velikokrat napačno identificirana kot N. mondabu. Se pa tako N. modestus kot N. petricola jasno ločita od N. mondabu po tem, da ima obe ti vrsti zaokroženo repno plavut, medtem ko je pri vrsti N. mondabu ta vedno špičasta in ravna oz. ima obliko polmeseca, ta oblika polmeseca pa ni tako izrazita kot pri vrstah N. christyi in N. sp. 'eseki'.
Vrsto N. petricola najdemo predvsem v državi Congo, kjer je po Ad Koningsu pogosta med lokacijama Cape Tembwe in M'toto. Možno pa je, da je prisotna tudi v severnozahodnem delu Zambije. Meja med tema dvema vrstama namreč ni točno znana. Po Ad Koningsu (1998) naj bi južno od Moliro v Congu bila prisotna vrsta N. modestus. V svoji zadnji knjigi (2015) kjer vrsti N. modestus in N. petricola smatra za sinonima pa dodaja, da doslej ni mogel najti meje med tema dvema vrstama. Ampak glede na to, da so v 1990-tih letih African Diving iz lokacije Moliro v Congu izvažali vrsto N. petricola je po njihovem meja med distribucijo teh vrst nekje v zahodni Zambiji. Na severu pa najdemo vrsto N. petricola, po Ad Koningsu (2015) do lokacije Baraka (zaradi sinonimizacije on seveda omenja distribucijo vrste N. modestus).

Neolamprologus cf. petricola 'Congo North' Bilila Island
Fotografija: © by Zoki Cichlids Nedara


Neolamprologus cf. petricola 'Congo North' Bilila Island
Fotografija: © by Zoki Cichlids Nedara


Neolamprologus cf. petricola 'Congo North' Bilila Island
Fotografija: © by Zoki Cichlids Nedara


Neolamprologus cf. petricola 'Congo North' Bilila Island
Fotografija: © by Zoki Cichlids Nedara


Neolamprologus cf. petricola 'Congo North' Bilila Island
Fotografija: © by Iwan Nawi Tóth
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.