Julidochromis sp. 'transcriptus tanzania' Molwe.jpg Limnochromis auritus 'Molwe'.jpg Neolamprologus caudopunctatus 'Molwe'.jpg Neolamprologus cf. modestus 'Molwe'.jpg Neolamprologus christyi 'Molwe'.jpg
Previous pageNext pageNeolamprologus caudopunctatus 'Molwe'
Fotografija:

© by Benoit Jonas

Skupina/Rod: Lamprologini/Lamprologus
Biotop: Je eden izmed zelo številčnih ostrižnikov vmesnega okolja jezera Tanganyika na veliko lokacijah in predvsem v vodah Zambije najdemo zelo številčne skupine teh ostrižnikov. Naseljuje plitve vode in pa tudi precej globoke (več od 25 m). Kjer najdemo na isti lokaciji vrsti Neolamprologus caudopunctatus in Neolamprologus leloupi, so N. leloupi najštevilčnejši na globinah od 2 do 10 m, le redke posameznike pa najdemo vse do globin 35 m. Medtem ko je pri N. caudopunctatus ravno obratno, večino jih najdemo na globinah več od 10 m, le redke pa plitveje.
Običajna odrasla velikost: Zrastejo do velikosti okrog 6 cm (največ 7 cm).
Razlika med spoloma: Samci znajo biti za malenkost večji, drugače se pa po videzu samci ne ločijo od samic.
Priporočljiva velikost akvarija: 100 L
Ureditev akvarija: Na dnu akvarija naj bo droben pesek, na katerem je nekaj kamnov, s katerimi ustvarimo posamezne jame. Dodamo lahko tudi polžje hišice, ki jih te ribe, kot alternativo za jame, v akvariju včasih uporabijo za razmnoževanje.
Primerni so za naselitev v skupinskem akvariju z drugimi Tanganjiškimi ostrižniki. Agresijo do drugih ostrižnikov bodo kazali le pri varovanje mladic.
Hrana: Mesojed. Prehranjuje se z raznimi nevretenčarji, ki jih najde v podlagi ali pa v odprtih vodah. V odprtih vodah se prehranjuje tudi z zooplanktonom. V akvariju jim ponudimo razno živo in zmrznjeno hrano (mysis, krill, artemijo...).
Razmnoževanje: V naravi se razmnožujejo v jamah, ki jih ponavadi ustvarijo tako, da izkopljejo pesek izpod kamnov. Če so na voljo uporabijo v akvariju za razmnoževanje velikorat tudi polžje hišice, v naravi pa je to zelo redko, saj polžje hišice ponavadi v okolju, ki ga naseljujejo niso prisotne.
So monogamni, torej živijo v parih. Samica ponavadi odloži med 75 do 150 jajčec. Mladice splavajo nekje v enem tednu po drstenju in se takoj pričnejo hraniti s planktonom. V naravi mladice varujeta oba starša približno 40 dni ( v tem času narastejo mladice približno na 2 cm), potem pa jih zapustita. Družin z različnimi generacijami mladic (kakor je npr. slućaj pri N. savoryi) v jezeru pri tej vrsti niso odkrili. V akvariju pa so opazovanja rahlo nasprotujoča, saj starša večinoma tolerirata prejšnje generacije mladic in živijo skupaj v koloniji. Zanimivo je, da so z analizami DNA ugotovili, da posamezna legla mladic v naravi vsebujejo mladice drugih legel (takih mladic naj bi bilo celo do 60%). Razlog je najverjetneje ta, da starši spodijo določene mladice stran, kadar menijo, da njihov teritorij več ni dovolj varen.
Agresivnost: Je razmeroma miren ostrižnik, ki pa zna postati precej agresiven v času drstenja in pri varovanju mladic.
Komentar: Je zelo podoben vrsti N. leloupi, s katero si na določenih območjih tudi delita habitat. Nekateri so celo mnenja, da gre za isto vrsto. Kjer si delita območje najdemo ponavadi vrsto N. leloupi v plitvejših vodah, medtem ko živi N. caudopunctatus ponavadi malo globje. Morfološko sta si sicer ti dve vrsti precej podobni, tako da jo lahko ločimo dejansko le po obarvanosti plavuti. Najbolj opazna je razlika v tem, da ima repna plavut pri vrsti N. leloupi na koncu črni rob, pri N. caudopunctatus pa tega črnega roba ni.
Vrsta N. sp. 'caudopuncatus kipili' je še ena, ki jo nekateri smatrajo le za Tanzanijsko varianto vrste N. caudopunctatus, a Ad Konings pravi, da gre za drugo vrsto (zaradi morfoloških razlik).
Katera območja naseljujejo omenje tri vrste je lepo prikazano na spodnji mapi.
Nekateri prištevajo to vrsto med tipične polžarke, kar pa ni res. V njihovem naravnem okolju namreč polžjih hišic ni oz. jih je zelo malo, drstijo pa se v jamah.

Neolamprologus caudopunctatus 'Molwe'
Fotografija: © by Benoit Jonas


Neolamprologus caudopunctatus 'Molwe'
Fotografija: © by Benoit Jonas
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.