Cyprichromis microlepidotus 'Kavala Island'.jpg Cyprichromis sp. 'kibishi' Kavala Island.jpg Ectodus sp. 'north' Bilila (Kavala) Island.jpg Eretmodus cyanostictus 'Bilila (Kavala) Island'.jpg Eretmodus marksmithi 'Bilila (Kavala) Island'.jpg
Previous pageNext pageEctodus sp. 'north' Bilila (Kavala) Island
Fotografija:

© by Patrick Tawil

Skupina/Rod: Ectodini/Ectodus
Biotop: Peščeno okolje. Živi na globini od 3 do 25 m.
Običajna odrasla velikost: 14 cm / 12 cm
Priporočljiva velikost akvarija: 150 L
Ureditev akvarija: Na dnu akvarija naj bo droben pesek. Kamni niso potrebni.
Hrana: Vsejed. V glavnem se prehranjuje z raznimi nevretenčarji.
Razmnoževanje: Ustonoša.
Agresivnost: Razmeroma miren ostrižnik. Možno je imeti tudi več samcev v akvariju.
Komentar: /

Ectodus sp. 'north' Bilila (Kavala) Island
Fotografija: © by Patrick Tawil


Ectodus sp. 'north' Bilila (Kavala) Island
Fotografija: © by Patrick Tawil
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.